ABB INC. THSCITEK200262 | CITEK200262 HUB SIZE 2" OD 2.39-2.39 | Nedco
<