SCHNEIDER NSYTHL1242EPLM | NSYTHL1242EPLM HANDLE WITH 1242E BARREL | Nedco