SCHNEIDER VBO05S00 | VBO05S00 13130264 BT-4/ENC1 ENCOD MOD FO | Nedco