SCHNEIDER XBTZGHL20 | XBTZGHL20 INTERFACE CBL 20M FOR XBTGH | Nedco