THOMAS & BETTS H1221/4EG | H1221/4EG 1/4 TRAPNUT STRUT FASTENER | Nedco