THOMAS & BETTS STX250-476 | STX250476 STX250476 | Nedco