THOMAS & BETTS | STX150-470PVC TECKCONNEXPLOPROFPVC11/2 | Nedco