BURNDY 001729 | YAV4C2TC38FXB TELECOM. HYLUG | Nedco