BURNDY 10059125 | YAV535T58B HYDENT -TYPE YAV-B | Nedco