SCHNEIDER EDB36040 | EDB36040 BKR 347V 3P 40A | Nedco