SCHNEIDER EDB36060 | EDB36060 BKR 347V 3P 60A | Nedco