SCHNEIDER BDA160205 | BDA160205 MCCB 347V 20A | Nedco