SCHNEIDER BDA160251 | BDA160251 MCCB 347V 25A | Nedco