SCHNEIDER BDA160353 | BDA160353 MCCB 347V 35A | Nedco