SCHNEIDER BDA160501 | BDA160501 MCCB 347V 50A | Nedco