SCHNEIDER BDA160505 | BDA160505 MCCB 347V 50A | Nedco