SCHNEIDER BDA160701 | BDA160701 MCCB 347V 70A | Nedco