SCHNEIDER BDA160801 | BDA160801 MCCB 347V 80A | Nedco