SCHNEIDER BDA160805 | BDA160805 MCCB 347V 80A | Nedco