SCHNEIDER BDA161005 | BDA161005 MCCB 347V 100A | Nedco