SCHNEIDER BDA161103 | BDA161103 MCCB 347V 110A | Nedco