SCHNEIDER BDA161105 | BDA161105 MCCB 347V 110A | Nedco