SCHNEIDER BDA161253 | BDA161253 MCCB 347V 125A | Nedco