SCHNEIDER BDA161255 | BDA161255 MCCB 347V 125A | Nedco