SCHNEIDER BDA260353 | BDA260353 MCCB 600Y/347V 35A | Nedco