SCHNEIDER LV438203 | LV438203 NSX250F DC BASIC FRAME 3P | Nedco