SCHNEIDER 6T79F | 6T79F 6KVA600-120/208V3PH115C-EPOXY | Nedco