SCHNEIDER 7S4F | 7S4F 7KVA600-120/240V1PH115C-EPXY ENC | Nedco