SCHNEIDER XVC1B5SK | XVC1B5SK 100MM TOWER-BASE-24V-BUZR-FLSH | Nedco