SCHNEIDER XVC1M1SK | XVC1M1SK 100MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco