SCHNEIDER XVC6B2K | XVC6B2K 60MM TOWER BASE 24V RO | Nedco