SCHNEIDER XVC6M25SK | XVC6M25SK 60MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco