SCHNEIDER XVC6M35S | XVC6M35S 60MM TOWER-100/240V-POLE BUZR | Nedco