SCHNEIDER XVC6M55SK | XVC6M55SK 60MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco