SCHNEIDER XVC6M5K | XVC6M5K 60MM TOWER BASE 100-240V ROGBC | Nedco