SCHNEIDER XCSDMR5902 | XCSDMR5902 CYLINDRIC MAGNETIC SWITCH | Nedco