SCHNEIDER 8538SBG63V03 | 8538SBG63V03 FUSIBLE DISC. SWITCH (CLAS | Nedco