SCHNEIDER 3110451250 | 3110451250 240/480-120V SZ 6 ISOLATION | Nedco