SCHNEIDER 2342702000 | 2342702000 KEPS NUT | Nedco