SCHNEIDER XVC4B5K | XVC4B5K 40MM TOWER BASE 24V ROGBC | Nedco