NVENT RAYCHEM PMKG-LT | PMKG-LT POLYMATRIX TEE KI | Nedco