SCHNEIDER ATV61HC20Y | ATV61HC20Y DRIVE 200HP 600/690V TYPE H | Nedco