SCHNEIDER ATV71HC11Y | ATV71HC11Y DRIVE 125HP 600/690V TYPE H | Nedco