SCHNEIDER 100328704 | 100328704 PLN070-008-SSSB3AE-Z9/30/40/63 | Nedco