SCHNEIDER XUK0AKSAM12T | XUK0AKSAM12T DC TRANSMITER M12 CONN. | Nedco