SCHNEIDER XMLBM02V2S11 | XMLBM02V2S11 VACUUM A.D.RED.DIFF.1B | Nedco