SCHNEIDER TVS1HWA10X | TVS1HWA10X HWA SPD 120/240V 1 PH 3 WIR | Nedco