SCHNEIDER TVS8HWA80X | TVS8HWA80X HWA SPD 600Y/347V 3 PH 4 WI | Nedco