SCHNEIDER VM18NNOQ | VM18NNOQ VIRTU SENSOR ULTRASONIC PROXIM | Nedco