SCHNEIDER VM1NNO | VM1NNO VIRTU SENSOR ULTRASONIC PROXIMIT | Nedco